Hàng Long Đại Sư 2

Hàng Long Đại Sư 2- Tróc Yêu Bảng – Dragon Hunter 2

Quality: Năm Thời gian 85 Phút
IMDB Rating:
805400 bình chọn, điểm 2.556,0 trên 10

The movie content revolves around the character Tu Nguyen and the journey to become Giang Long Dai Su.

Ngôn ngữTiếng Hoa
Đạo diễnĐới Hy Phàm

Diễn viênBành Ngu Khư, Khương Manh Hiên, Mâu Phụng Bân

Download Hàng Long Đại Sư 2- Tróc Yêu Bảng – Dragon Hunter 2

Trailer film Hàng Long Đại Sư 2- Tróc Yêu Bảng – Dragon Hunter 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.