Giết Tôi Đi

Giết Tôi Đi – Kill Me Please

Quality: Năm Thời gian 98 Phút
IMDB Rating:
A bình chọn, điểm trên 10

Upon receiving news that lightning struck her with terminal cancer, Dai Ve decided to “die unintentionally” to deceive insurance.

Năm ra mắt
Ngôn ngữTiếng Hoa
Đạo diễnVương Đan

Diễn viênLương Siêu, Tăng Chí Vĩ, Vương Tân

Download Giết Tôi Đi – Kill Me Please

Trailer film Giết Tôi Đi – Kill Me Please

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.